قوانین

شرایط بازگشت وجه

شرایط لازم جهت درخواست عودت وجه در گیم اسیست بیشتر از 7 روز از تاریخ خرید سرویس نگذشته باشد. رضایت کاربران همواره در تمام این سال‌ها اولویت گیم اسیست بوده…